Systemy Dedykowane

/_files/_public/intro/oferta_dedykowane.gif

Profabrica oferuje swoim Klientom nowoczesne rozwiązania dedykowane. Tworzymy je zarówno dla potrzeb handlowych naszych Klientów oraz w celu ulepszenia przepływu informacji wewnątrz firm. Wdrażaliśmy rozwiązania typu::

  • systemy aukcyjne,
  • systemy rezerwacyjne
  • platformy sprzedażowe (zastowanie wielu systemów sprzedaży na jednej platformie e-commerce)
  • platformy przetargowe
  • platformy e-marketingu (wspierają sprzedaż przez wprowadzenie zaawansowanych narzędzi e-marketingu)
  • systemy e-learningu
  • Intranet
  • Ekstranet
  • CRM