Kontakt

/_files/_public/intro/kontakt.gif

PROFABRICA Sp. z o.o.

Oddział w Sopocie:

ul. Mieszka I 1/4
81-785 Sopot

Oddział w Warszawie:

ul. Biały Kamień 2/94
02-593 Warszawa

tel. kom.: 0 502 421 700
email: biuro@profabrica.pl

biuro czynne: 10.00 - 16.00

Dane rejestrowe:

NIP 585-145- 76-18, REGON 221122479,
KRS 0000369412 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 5,000 PLN.
captcha